Billyfts lösning elbil med lyft i hjulen(adapter

Beskrivning

Billyfts lösning elbil med lyft i hjulen(adapter att montera på HAUVREX 4T 2 pelare)

Perfekt för hallar/garage